REGLER

# 1 - Arrangemenget gjennomføres/går over en dag

# 2 - Klasseinndeling: Herrer aktiv, Damer, Herrer mosjon

Nedre aldersgrense for å delta i turneringen er 15 år, eller fylle 15 år i turneringsåret.

# 3 - Antall spillere / Draktlikhet

Både innledende- og sluttspillkamper avvikles slik:

* Herrer Aktiv: 4 utespillere + keeper
* Herrer Mosjon: 4 utespillere + keeper
* Damer: 4 utespillere + keeper

Aktiv-klassen spiller med futsalball mens de andre klassene spiller med gul filt ball på "håndball-dekket". Det er derfor viktig å ha med sko til evt begge underlag.

Ved draktlikhet skal lag som står sist i kampoppsettet (bortelaget) bytte drakter eller bruke vester.

Max antall spillere pr lag: 9

# 4 - Bruk av aktive spillere i mosjonsklassen:

Aktive spillere kan IKKE delta i mosjonsklassen. Med aktiv spiller menes; spiller som i inneværende sesong har spilt obligatorisk fotballkamp i det offisielle seriesystemet på seniornivå i Norge. En aktiv spiller som har fylt 40 år, kan delta i Mosjons-klassen, uansett nivå.

# 5 - Spill på flere lag:

En spiller kan ikke spille på flere lag i samme klasse i løpet av turneringen.

# 6 - Innledende kamper/gruppespill og sluttspill:

Innledende kamper: 1 x 18 minutt
Gruppespill Dersom det står poenglikhet etter endt innledende spill.avgjøres lagenes rekkefølge slik:
a) Målforskjell b) Flest scorede mål c) Innbyrdes oppgjør d) Loddtrekning

Sluttspill kamper 1 x 18 minutt **
** Hvis det står uavgjort i en sluttspillkamp etter ordinær spilletid blir det 1 x 5 minutter tilleggstid med "sudden death". Det vil si at den som i tilleggstiden scorer først blir utropt som vinner. Hvis det står uavgjort også etter spilleforlengelsen avgjøres kampen med straffekonkurranse med 3 spark til hvert lag. Hvis fortsatt uavgjort; ett og ett spark til avgjørelse foreligger.
Det gis 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap i gruppespillet.

# 7 - Kampstart m.v.

Ved kampstart skal lag som står først i kampoppsettet (hjemmelaget) starte nærmest sekretæriatet samt starte med ballen.
Det kan ikke scores direkte fra avspark.
Ved avspart etter mål kaster keeper ut ballen.
Kampene på alle baner startes og stoppes samtidig over høytaleranlegget. Vær nøye med å møte til korrekt tid. Lag som møter for sent eller uteblir til kamp vil i gruppespillet tap kampen 0-5 og få 0 poeng. I sluttspillet tape kampen og motstander går videre på walk-over.

# 8 - Innbytte

Innbytte skjer etter ishockey-systemet. Spillere byttes inn og ut uten stopp i spillet. En spiller kan benyttes flere ganger i samme kamp.
Spillerbytte kan kun skje fra kortsiden bak eget mål. Den spiller som forlater banen skal være over kortlinjen før den nye spiller kan komme inn. Feil innbytte straffes med gult kort til spiller som skal inn.

# 9 - Rødt kort og gult kort

Rødt kort:
Spiller som får rødt kort får ikke spille resten av kampen og må automatisk stå over neste kamp. Spesielle grove forseelser kan føre til flere kampers karantene. Ny spiller kan settes inn etter 3 minutter.

Gult kort:
Spiller som får gult kort må sone 2 minutter.

Dommeren gir klarsignal nå spiller kan komme inn (gjelder begge forseelser)

# 10 - Innspark

Kamper som avvikles på bane A og C benytter innspark når ballen går utover sidelinjen.

# 11 - Straffespark

Straffespark tas fra 7 (syv) meter. Keeper skal stå på strek og kan bevege seg sidelengs.

# 12 - Avstand

Avstand fra frispark o.l er 3 meter

# 13 - Keeper

Utspill: Keeper skal kaste ut ball, ingen begrensning hvor langt. Dette også etter mål.
Keeper må ikk ta ballen med hendene på tilbakespill. Motstander gis indirekte frispark fra 7 meterlinjen.

# 14 - Leggbeskyttere

LEGGBESKYTTERE ER PÅBUDT!

# 15 - Startkontingent:

Startkontingent for laget må være betalt for å være spilleberettiget.

# 16 - Jury og protester:

Det oppnevnes en turneringsjury på 3 personer (en dommerrepresentant og to fra turneringsledelsen) som skal behandle innkomne protester. Protestgebyret er kr 300,-. Dette må være innbetalt før protest kan behandles. Protestfristen er 5 minutter etter avsluttet kamp.

Dersom protesten tas til følge refunderes protestgebyret i sin helhet.

# 17 - Annet

Alle spillere skal være registert på laglisten som skal være innlevert før første kamp. Lagleder er ansvarlig for innlevering av laglisten og er pålagt å informere sine spillere om alle forhold som vedrører turneringen.